CONTACT US
-----------联系我们-----------

地址:美国新泽西州皮斯卡塔韦市威尔路35号

业务电话:+1 (732) 624-9050

移动电话:+86 15821263950(南方) +86 13693083029(北方)

传真:+86-25-58707762

邮箱:weidong.zhong@crmedicon.com(南方) xiaojing.zhu@crmedicon.com(北方) HR@crmedicon.com(招聘)

地址:上海市长宁区仙霞路137号盛高国际大厦2301室

业务电话:+86 13693083029(北方)

移动电话:+86 15821263950(南方)

传真:+86-25-58707762

邮箱:xiaojing.zhu@crmedicon.com(北方) weidong.zhong@crmedicon.com(南方) HR@crmedicon.com(招聘)

地址:南京市江宁区菲尼克斯路99号3幢4层

业务电话:+86-25-58707829

移动电话:+86 15821263950(南方) +86 13693083029(北方)

传真:+86-25-58707762

邮箱:weidong.zhong@crmedicon.com(南方) xiaojing.zhu@crmedicon.com(北方) HR@crmedicon.com(招聘)

地址:北京市朝阳区广渠路11号院1号楼金泰国际大厦A座1507-1508

业务电话:010-52345921-811

移动电话:+86 15821263950(南方) +86 13693083029(北方)

传真:+86-25-58707762

邮箱:weidong.zhong@crmedicon.com(南方) xiaojing.zhu@crmedicon.com(北方) HR@crmedicon.com(招聘)

地址:广州市越秀区中山三路33号中华国际中心B塔1407室

业务电话:020-83526606

移动电话:+86 15821263950(南方) +86 13693083029(北方)

传真:+86-25-58707762

邮箱:weidong.zhong@crmedicon.com(南方) xiaojing.zhu@crmedicon.com(北方) HR@crmedicon.com(招聘)

地址:武汉市武昌区中南路7号 中商广场写字楼B3108

业务电话:027-59352192

移动电话:+86 15821263950(南方) +86 13693083029(北方)

传真:+86-25-58707762

邮箱:weidong.zhong@crmedicon.com(南方) xiaojing.zhu@crmedicon.com (北方) HR@crmedicon.com(招聘)